رد کردن لینک ها

شرکت داری

شرکت داری

#شرکت_داری
بنظرم شرکت داری از بسیاری نقاط شبیه کشور داری هست،
روابط داخلی
روابط خارجی
تصمیم گیری
استراتژی های توسعه
حتی این روزها توجه به بهداشت و درمان در شرکت ها
ایجاد فرهنگ سازمانی
انتخاب اعضای هیات مدیره
انتخاب مدیر عامل و مدیران اجرایی
همه و همه ….
بسیار شبیه به اداره یک کشور است ،
.

استارتاپ ها و مدیران کسب و کارهای نو اگرچه همواره مورد انواع اتهام قرار گرفته اند ( از هیات مدیره خودشان گرفته تا دولت و…) اما بنظرم،
1 – اینان تنها شانس #ایران هستند که ارزش خلق میکنند گاهی بدون هیچ اورده مالی،
.
2 – در حالی که بقیه بازار و شرکتها در حال پول دراوردن هستند در حالی که ارزشی هم خلق نمیکنند،
.
اینجا در ایران در ظاهر گروه اول مورد حمایتند اما در عمل خیر،
.
چرا که اینجا حاکمان ما نیز از گروه دوم هستن،
آنها هیچ ارزشی خلق نکردند و نمیکنند،
متاسفانه گروه دوم هیچگاه ادبیات گروه اول را نفهمید…

بازگشت به بالای صفحه