رد کردن لینک ها

انتخاب و مسیر

انتخاب و مسیر

#انتخاب
هر تصمیمی که بگیری،
هر شکلی که با قضایا برخورد کنی یا هر قضاوتی که کنی،
همه و همه
بدون شک مسیر جدیدی پیش روی تو، عزیزانت و خانواده ات پدیدار خواهد شد،
.
با این تعبیر و دانستن این حجم از ندانستن ها تو چه دانی که تصمیم درست یا غلط چیست،
تو چه دانی که کدام انتخاب، انتخاب برتر است،
.
حضرت حافظ :
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست،
.
نتیجه اینکه ما در دریای ندانستن ها اسیریم،
ولی میتونیم پاسدار چند مولفه ساده و البته مهم باشیم؛
.
کافیست در زندگی و انتخابهایمان #صداقت #شرافت و #تعهد را لحاظ کنیم،
خیلی سخت نیست،
همین!
.
.
.
.
.
#حافظ_شیرازی
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

بازگشت به بالای صفحه