رد کردن لینک ها

با هرکسی وارد بازی نشو

با هرکسی وارد بازی نشو

#برنده_بودن
با آدم کوچک حتی #منچ هم بازی نکن!
این جمله حرف یا کلیشه نیست، این واقعیتیست برای من از جنس #تجربه.
.
میل به برنده بودن در ذات همه ماست،
اما انگار برای ذهن غریزی ما مهم نیست که برنده شدن از چه کسی و یا به چه قیمتی ؟
انگار غریزه از ما نمیپرسد که برای چی یا چه منافعی میخوایی برنده بشی ؟
اون فقط میخواد تو برنده باشی !
.
بعضی اوقات و بسته به مکان و زمان و طزف مقابل، این میل درونی حتی سرکشتر هم میشود و تا مرز جنون پیش میرود و آنجاست که به انسان میگه باید ببری به هر قیمتی !
خطر دقیقا از این نقطه آغاز میشود،
.
اینجا اگر #منطق خام داشته باشی بازی میکنی برای برد،
اگر #عاقل باشی بازی میکنی و اجازه میدی اونا ببرن،
و اگر #خردمند باشی اصلا بازی نمیکنی !
.
.
.
خرد باید و دانش و دین و داد …
#فردوسی

بازگشت به بالای صفحه