روزهای سخت زندگی
ارسال شده توسط:dadkhahi_m4766 | تاریخ:10-16-2018
اغلب اوقات راه سخت راه درسته .... میخوام این تعریف رو ربطش بدم به مثبت اندیشی در این روزهای سخت شاید راه آسان غر زدن و منطق گرایی محض باشه اما یقینا راه سخت مثبت اندیشیه، تهدیدی نیست که همراهش فرصتی پدیدار نشه.
بیشتر
0 دیدگاه