درباره دادخواه

 

درباره من

 

  • مدیر عامل موبایل آباد
  • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
  • محقق حوزه اصناف ، بازار و منابع انسانی
  • کارشناس الکترونیک ، فناوری اطلاعات