تجربیات کاری

 • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار

  میثم دادخواه صاحب ایده های بسیاری در این زمینه بوده است.

 • مدیریت موبایل آباد (استارتاپ)

  مجموعه موبایل آباد در سال 94، با بیش از 10 سال سابقه درخشان در حوزه خدمات و تعمیرات موبایل و با هدف سامان بخشیدن به بازار خدمات تلفن…

 • کارشناس الکترونیک ، فناوری اطلاعات

  دارای دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری که خلق می شود تا بتوانیم از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نماییم.

 • محقق حوزه اصناف ، بازار و منابع انسانی

  به منظور شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که این عوامل را در پنج عامل زیرساختی- حمایتی، مدیریتی، فناوری اطلاعات، انگیزشی و آموزشی…