مدیریت موبایل آباد (استارتاپ)
ارسال شده توسط:dadkhahi_m4766 | تاریخ:10-13-2018
مجموعه موبایل آباد در سال 94، با بیش از 10 سال سابقه درخشان در حوزه خدمات و تعمیرات موبایل و با هدف سامان بخشیدن به بازار خدمات تلفن همراه، فعالیت خود را آغاز نمود و توانست فصل جدیدی از خدمات را در قالب موبایل آباد عرضه نماید. دغدغه افراد از مشکلات ایجاد شده برای دستگاه تلفن همراه خود از یک سو و عدم اطمینان در استفاده از قطعات اصلی از سوی دیگر، مجموعه موبایل آباد را بر آن داشت تا ضمن ارائه خدماتی با کیفیت، خلاء موجود در زمینه خدمات…
بیشتر
0 دیدگاه
کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار
ارسال شده توسط:dadkhahi_m4766 | تاریخ:01-05-2016
میثم دادخواه صاحب ایده های بسیاری در این زمینه بوده است.
بیشتر
0 دیدگاه
محقق حوزه اصناف ، بازار و منابع انسانی
ارسال شده توسط:dadkhahi_m4766 | تاریخ:01-05-2016
به منظور شناسایی عوامل موفقیت مدیریت منابع انسانی، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که این عوامل را در پنج عامل زیرساختی- حمایتی، مدیریتی، فناوری اطلاعات، انگیزشی و آموزشی طبقه بندی کرد و در ادامه براساس تحلیل عاملی تاییدی اقدام به تایید نتایج تحلیل عاملی اکتشافی شد. اولین عاملی که بیشترین درصد واریانس تبیین شده را در نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به خود اختصاص داد و در تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد، عامل زیرساختی - حمایتی بود.
بیشتر
0 دیدگاه
کارشناس الکترونیک ، فناوری اطلاعات
ارسال شده توسط:dadkhahi_m4766 | تاریخ:01-05-2016
دارای دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری که خلق می شود تا بتوانیم از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نماییم.
بیشتر
0 دیدگاه