کارشناس الکترونیک ، فناوری اطلاعات

دارای دانش فنی، مهارتهای خلاق و توانایی تجاری که خلق می شود تا بتوانیم از پتانسیل عظیم بازاریابی در شبکه های رایانه ای بهره برداری نماییم.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: