اعتماد به خداوند

اعتماد به خداوند

لبخند بزن و بگذر ….
سختی های زندگی و مشکلات بخشی از زندگی هستند. آنها مثل طوفانند. درست مثل طوفان، راه گریزی از این مشکلات ندارید، حتی اگر خودتان را در سرپناهی مخفی کنید، طوفان هنوز همانجاست. به همین دلیل باید یاد بگیریم چطور برای آن آمادگی پیدا کرده و بیرونشان کنیم. سختی های زندگی مهمترین عنصر ما برای ساختن شخصیتمان هستند.
مشکلات و سختی های زندگی فقط به ما کمک می کنند که صبور باشیم و با صبر شخصیت و درونمان را قوی تر کرده تا هر بار بیشتر به خداوند اعتماد کنیم .
لبخند بزن …

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: