روزهای سخت زندگی

روزهای سخت زندگی

اغلب اوقات راه سخت راه درسته …. میخوام این تعریف رو ربطش بدم به مثبت اندیشی در این روزهای سخت
شاید راه آسان غر زدن و منطق گرایی محض باشه اما یقینا راه سخت مثبت اندیشیه، تهدیدی نیست که همراهش فرصتی پدیدار نشه.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: